Ald Fryslan veilt collectie Weeshuis Medemblik (+ update)

UPDATE 18/01: Na goed overleg tussen het veilinghuis, Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik en gemeente Medemblik is besloten om de collectie weeshuis Medemblik uit de veiling te halen. De verantwoordelijkheid voor de collectie wordt overgenomen door gemeente Medemblik. Zij gaan op zoek naar een passende bestemming. 

In de week van 22 tot en met 25 januari 2024 veilt Veilinghuis Ald Fryslan een bijzondere collectie antieke voorwerpen in opdracht van Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik.

Aan het eind van de Late Middeleeuwen besloten meerdere stadsbesturen in de Nederlanden om Weeshuizen op te richten. In 1575 stemde Willem van Oranje in met plan om van het kloostergebouw in Medemblik een weeshuis te maken. Het weeshuis bleef tot 1919 in functie. Daarna heeft pand dienst gedaan als bejaardentehuis en locatie voor zorgverleners.

Enkele jaren geleden heeft de eigenaar, de Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik, besloten om het Weeshuis te verkopen. De nieuwe eigenaar gaat over tot het realiseren van appartementen in het gebouw. De stichting zet haar werkzaamheden, het bevorderen van sociaal en maatschappelijk welzijn van natuurlijke personen en organisaties in Medemblik, wel voort.

Het Weeshuis kreeg in 1762 een regentenkamer, waar de bestuurders in pracht en praal konden zetelen. Het interieur van de Regentenkamer, inclusief het originele 18e eeuwse goudleerbehang, is monumentaal en blijft in het pand aanwezig. Voor een gedeelte van de voorwerpen is een andere bestemming gezocht, onder andere bij Noord-Hollandse musea. De overige goederen komen bij het veilinghuis onder de hamer.

Het topstuk uit de collectie zijn twee enorme 17e eeuwse Chinese schotels uit de Wanli periode (1572-1620).  Haije Dijkstra, veilingmeester van Ald Fryslan, is echter ook enthousiast over andere voorwerpen uit de collectie:  “Bij deze objecten spat de geschiedenis er echt af. Het is dan ook een eer om spullen te mogen verkopen die nog nooit eerder op de markt zijn geweest te mogen verkopen”.

De voorwerpen komen in de week van 22 tot en met 25 januari 2024  onder de hamer. Het is mogelijk om de voorwerpen in het weekend van 19  t/m 21 januari te bezichtigen in het veilinghuis.