Vijf zilveren kaatsballen onder de hamer

Bij veilinghuis Ald Fryslan komen in de aprilveiling vijf antieke zilveren kaatsballen onder de hamer. De objecten komen uit de collectie van een particuliere Friese verzamelaar. Zilveren kaatsballen zijn zeldzaam: er zijn op dit moment ongeveer 30 exemplaren bekend, waarvan een groot deel in museumcollecties

In de 18e eeuw werden kaatswedstrijden vaak door kasteleins en herbergiers georganiseerd zo dicht mogelijk bij hun herberg. Ze lokten de beste spelers naar hun ‘balverkaatsdag’ met aantrekkelijke prijzen, zoals een zilveren of gouden bal. Hoe meer toeschouwers erop afkwamen, des te groter de omzet van de herbergier. Soms moest de winnaar dusdanig veel trakteren dat de zilveren kaatsbal aan het eind van de avond gebruikt moest worden om de rekening vereffenen.

Op dit moment zijn er nog enkele tientallen zilveren kaatsballen bekend. Soms zijn deze nog eigendom van de familie van de oorspronkelijke winnaar. De meeste zijn in handen van musea of verzamelaars van Fries zilver.

Eén de ballen is een kaatsprijs uit 1756 voor een wedstrijd in Wommels. Veilingmeester Haije Dijkstra: “het is wel bijzonder dat deze bal na meer dan 250 jaar weer terug is in Wommels, een dorp met een rijke kaatsgeschiedenis. Van twee ballen is ook de zilversmid bekend. Het gaat om de Leeuwarder zilversmeden Johannes Feddema en Pieter Jurjens Schmidt, die werkzaam waren in Leeuwarden vanaf respectievelijk 1780 en 1803.  

Veilingmeester Haije Dijkstra verwacht dat de meeste geïnteresseerden uit Friesland zelf komen. De kaatsballen worden geveild op maandagavond 29 april in Wommels.

Lees meer over de kaatsballen bij Omrop Fryslan: ´Fiif keatsballen mei in grutte histoaryske wearde: “Dit meitsje wy noait wer mei”´